Banekart

Banen består av 14 kurver i en runde på cirka 1 km. Første utkast er inn i skogen til venstre litt etter parkeringen.

Responsive image

Banekart

Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image