Bilder

Kurvene er laget etter kravene i PDGA Technical Standard

Utkaststed bane 1

Utkaststed bane 2

Utkaststed bane 3

Utkaststed bane 4

bane 4 – del 2

Utkaststed bane 5

Utkaststed bane 6

Bane 6 – kurv

Utkaststed bane 7

Utkaststed bane 8

Utkaststed bane 9

Bane 9 – til kurv

Utkast bane 10

Utkast bane 12

Utkast bane 13

Bane 13 kurv

Utkast bane 14