Banekart

Banen består av 9 kurver i en runde på cirka 550 meter. Første utkast er inn i skogen til venstre litt etter parkeringen.

Til bane 1 – Første utkast

Nye baner under etablering – kommer våren 2022