Banekart

Banen består av 14 kurver i en runde på cirka 1 km. Første utkast er inn i skogen til venstre litt etter parkeringen.

Til bane 1 – Første utkast